Welkom bij Griffon Bewindvoering & Budgetbeheer

Griffon Bewindvoering en Budgetbeheer richt zich met name op beschermingsbewind.

Michel Groffen is uw aanspreekpunt en heeft jarenlange ervaring als bewindvoerder en schuldhulpverlener.

Door zijn ervaring heeft hij een transparante en klantvriendelijke werkwijze ontwikkeld, waarin zijn kundigheid en persoonlijke betrokkenheid als bewindvoerder naar bovenkomen.


Wilt u contact met ons opnemen?
info@griffonbewind.nl

Bernhardpad 1
5864 EB Meerlo LB

077 - 20 18 745
Telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 11:00 uur.

Wat is bewindvoering?
Iemand die onder bewind is gesteld draagt niet meer zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Hiervoor wordt een bewindvoerder benoemd door de kantonrechter. Na benoeming door de kantonrechter is de bewindvoerder eindverantwoordelijk gedurende een korte of lange periode voor alle zaken van financiële aard, met als hoofdtaak het beheren en in stand houden van het vermogen.

Belangrijk is te beseffen dat het hier om een samenwerking tussen cliënt en bewindvoerder gaat. De bewindvoerder heeft de regie, maar u bent als cliënt natuurlijk samen met hem verantwoordelijk voor het succes van de onderbewindstelling.

Wanneer is bewindvoering iets voor u?
Het kan zijn dat u door lichamelijke of verstandelijke problemen uw financiën, voor korte of langere tijd, onvoldoende zelf kunt regelen. U kunt hierbij denken aan:

 • moeite hebben met het regelen van uw geldzaken
 • het overzicht kwijt zijn
 • niet meer weten hoe u uw persoonlijke boekhouding weer op de rails kunt krijgen
 • geen zicht meer hebben op uw schuldenpositie en
  wat hier aan gedaan kan worden
 • overige situaties die van invloed zijn op het regelen van uw financiën

Wat kan Griffon bewindvoering voor u betekenen?
Na uw aanmelding (telefonisch, per email of via de website) volgt een kennismaking-gesprek. Doel van dit gesprek is elkaar te leren kennen en samen af te wegen of bewindvoering zinvol is. Niet alleen uw financiële situatie is van belang, maar ook de omstandigheden eromheen, uw verhaal en motivatie. Daarnaast moet er natuurlijk ook een persoonlijke klik zijn tussen u en ons. Samen besluiten we welke ondersteuning voor u de best mogelijke oplossing biedt.

Besluiten we samen verder te gaan, dan verzorgen wij de aanvraag bij de rechtbank. De rechtbank zal u dan uitnodigen voor een zitting. In de meeste gevallen zullen wij aanwezig zijn bij de zitting. De beschikking (goedkeuring van de rechtbank dat Griffon Bewindvoering uw bewindvoerder wordt) wordt binnen 2 weken naar u en naar ons opgestuurd. Vanaf dit moment start de bewindvoering en wordt uw financiële beheer overgenomen.

In het vervolgtraject wordt eerst een tweede gesprek gehouden. Van u wordt verwacht dat u diverse stukken kunt overhandigen. U krijgt daarvoor een overzichtelijk formulier waarin u kunt lezen om welke stukken het gaat, zoals loon-, uitkeringsgegevens, bankafschriften, rekeningen van huur, gas, zorgverzekering etc.

Waar we samen naar kijken zijn o.a.:

 • inventarisatie van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden
 • opstellen beginbalans (hoe staat de huidige situatie ervoor?)
 • opstellen begroting of budgetplan
 • een plan van aanpak

Stacks Image 199

Welkom bij Griffon Bewindvoering & Budgetbeheer

Griffon Bewindvoering en Budgetbeheer richt zich met name op beschermingsbewind.

Michel Groffen is uw aanspreekpunt en heeft jarenlange ervaring als bewindvoerder en schuldhulpverlener.
Door zijn ervaring heeft hij een transparante en klantvriendelijke werkwijze ontwikkeld, waarin zijn kundigheid en persoonlijke betrokkenheid als bewindvoerder naar bovenkomen.


Wilt u contact met ons opnemen?
info@griffonbewind.nl

Bernhardpad 1
5864 EB Meerlo LB

077 - 20 18 745
Telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 11:00 uur.

Wat is bewindvoering?
Iemand die onder bewind is gesteld draagt niet meer zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Hiervoor wordt een bewindvoerder benoemd door de kantonrechter. Na benoeming door de kantonrechter is de bewindvoerder eindverantwoordelijk gedurende een korte of lange periode voor alle zaken van financiële aard, met als hoofdtaak het beheren en in stand houden van het vermogen.

Belangrijk is te beseffen dat het hier om een samenwerking tussen cliënt en bewindvoerder gaat. De bewindvoerder heeft de regie, maar u bent als cliënt natuurlijk samen met hem verantwoordelijk voor het succes van de onderbewindstelling.


Wanneer is bewindvoering iets voor u?
Het kan zijn dat u door lichamelijke of verstandelijke problemen uw financiën, voor korte of langere tijd, onvoldoende zelf kunt regelen. U kunt hierbij denken aan:

 • moeite hebben met het regelen van uw geldzaken
 • het overzicht kwijt zijn
 • niet meer weten hoe u uw persoonlijke boekhouding weer op de rails kunt krijgen
 • geen zicht meer hebben op uw schuldenpositie en
  wat hier aan gedaan kan worden
 • overige situaties die van invloed zijn op het regelen van uw financiën

Wat kan Griffon bewindvoering voor u betekenen?
Na uw aanmelding (telefonisch, per email of via de website) volgt een kennismaking-gesprek. Doel van dit gesprek is elkaar te leren kennen en samen af te wegen of bewindvoering zinvol is. Niet alleen uw financiële situatie is van belang, maar ook de omstandigheden eromheen, uw verhaal en motivatie. Daarnaast moet er natuurlijk ook een persoonlijke klik zijn tussen u en ons. Samen besluiten we welke ondersteuning voor u de best mogelijke oplossing biedt.

Besluiten we samen verder te gaan, dan verzorgen wij de aanvraag bij de rechtbank. De rechtbank zal u dan uitnodigen voor een zitting. In de meeste gevallen zullen wij aanwezig zijn bij de zitting. De beschikking (goedkeuring van de rechtbank dat Griffon Bewindvoering uw bewindvoerder wordt) wordt binnen 2 weken naar u en naar ons opgestuurd. Vanaf dit moment start de bewindvoering en wordt uw financiële beheer overgenomen.

In het vervolgtraject wordt eerst een tweede gesprek gehouden. Van u wordt verwacht dat u diverse stukken kunt overhandigen. U krijgt daarvoor een overzichtelijk formulier waarin u kunt lezen om welke stukken het gaat, zoals loon-, uitkeringsgegevens, bankafschriften, rekeningen van huur, gas, zorgverzekering etc.
Waar we samen naar kijken zijn o.a.:

 • inventarisatie van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden
 • opstellen beginbalans (hoe staat de huidige situatie ervoor?)
 • opstellen begroting of budgetplan
 • een plan van aanpak
Downloads:

Stacks Image 131

Wij respecteren uw privacy, wij gebruiken geen cookies.